Reabilitarea rețelelor de canalizare industrială cu ajutorul conductelor GRP instalate în conductele vechi

O altă metodă importantă utilizată pentru reabilitarea conductelor este metoda de relining pipe in pipe. Această metodă se aplica la rețelele de apă potabilă, gaz, canalizare menajeră și industrială, fără excavare. Elementul fundamental al sistemului este introducerea unui tub nou în cel vechi. Pentru această reabilitare se utilizează tuburi GRP.

Produsul, din punct de vedere economic și tehnic, îndeplinește tot setul de cerințe. Proprietățile tuburilor GRP sunt: rezistența chimică înaltă, instalarea rapidă și ușoară, cuplare ușoară și strânsă cât și proprietăți hidraulice excelente ale suprafeței interioare netede gen oglindă.

Metoda constă din tragerea prin conducta gazdă (conductă premo sau oțel) a unei conducte de polietilenă cu diametru mai mic. Presupune pozarea în groapa de lansare a unui tub de polietilenă de o anumită lungime și tragerea acestuia în interiorul conductei de reabilitat, urmând ca, conducta să fie sudată cap la cap cu următorul tub, operația repetându-se până la finalizarea unui tronson de conducte în medie până la 800 m.

Pentru realizarea reabilitării cu tuburi GRP, trebuie respectate următoarele etape

 • Stabilirea tronsoanelor și a poziției gropilor de pornire
 • Executarea și asigurarea gropilor de pornire
 • Lansarea și poziționarea tuburilor
 • Mufarea tuburilor
 • Imobilizarea tuburilor

Poziția gropilor de pornire ce delimitează tronsoanele trebuie stabilită astfel încât să fie posibilă lansarea, poziționarea și mufarea tuburilor cu respectarea specificațiilor tehnice date de producătorul tuburilor cu care se face reabilitarea.

Groapa de lansare va fi executată prin săpătură mecanizată și manuală. Marginile gropilor vor fi asigurate prin sprijiniri cu Pal-planșe (conform normativelor de siguranță și securitatea muncii în vigoare) și debitarea calotei superioare a conductei vechi.

Mufarea tuburilor poate fi făcută în groapa de pornire sau în poziția finală. Această operație se efectuează utilizând dispozitive manuale sau mecanizat.

Imobilizarea tuburilor este un procedeu prin care se urmărește ca tuburile introduse în conducta veche să își mențină poziția pe toată perioada de utilizare a conductei noi. Acest lucru se realizează prin injectarea de beton, cu ajutorul mixerelor și a pompelor de beton, în spațiul dintre cele două conducte.

Principalele faze tehnologice

 • Deschiderea la ambele capete a conductelor în punctele de pornire și sosire
 • Inspecție video (cctv): preliminare, pre-instalare, post-instalare
 • Curățarea conductelor cu tehnologia “HI-JET water”
 • Executarea gropilor de acces (dimensionate la lungimea de 12-13 m în funcție de lungimea și lățimea cuponului de polietilenă și sprijinirile malului în funcție de natura terenului și de adâncimea de pozare a conductei de reabilitat
 • Sudura electro-termica tip “cap la cap” a conductei de polietilenă
 • Tragerea conductelor sudate de polietilenă în conducta gazdă
 • Refacerea legăturilor (închiderea conductei)
 • Efectuarea probei de presiune și dezinfecția
 • Aducerea amplasamentului la forma inițială

Avantajele tehnologiei de reabilitare Pipe in Pipe

 • Este o metodă de reabilitare fără săpătură care nu presupune disconfortul întâlnit la reabilitarea cu săpătură
 • Polietilena are caracteristici de material acceptat pentru potabilitate
 • Polietilena are rugozitate foarte scăzută (se îmbunătățește rata de debit substanțial)
 • Polietilena are rezistență structurală ridicată
 • Respectă rezistența la teste de presiune
 • Se pot executa lungimi de până la 600m într-o aducțiune de instalare
 • Nu este influențată de degradarea în timp a conductelor gazdă – nu se creează micro-fisuri datorită crăpăturilor din conducta gazdă Premo

Datorită caracteristicilor tuburilor GRP și instalarea lor ușoară, reabilitarea conductelor prin tehnologia inovativă “pipe in pipe”, asigură o reabilitare durabilă și rezistentă.