Aplicarea procedeului de torcretare presupune îmbrăcarea cu o căptuşeală pe bază de ciment a conductelor

Până în prezent conductele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, termoficare şi gaze, nu puteau fi protejate eficient împotriva coroziunii.

Tehnologia de recondiţionare utilizată de firma CALA este o metodă de recondiționare fără decopertare clasificată ca tehnologie NO DIG. Această tehnologie a fost dezvoltată şi probată în practică, asigurând refacerea interioară a conductelor prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii. Această tehnologie permite reînchiderea locaşelor de dimensiuni definite (diametre de 3 mm).

Principiile de concepţie ale tehnologiei au pus bazele unui procedeu de execuţie rapid, capabil să realizeze eficient recondiționarea şi protecţia conductelor cu garanţii pe termen lung şi la costuri acceptabile.

Conductele subterane de alimentare cu apă, canalizare, termoficare şi gaze, sunt supuse unei permanente deteriorări datorită coroziunii interioare. Cauza acestei coroziuni este determinată în cea mai mare parte de caracteristicile agentului transportat şi de factorul timp.
Conductele se deteriorează rapid, în perioade scurte de timp (uneori după doar câţiva ani), datorită acţiunii permanente a agentului transportat.

Pentru conductele pentru aburi şi condens din rețelele de încălzire centrală, nu există până în prezent o tehnologie de reabilitare fără înlocuirea lor.

Înlocuirea conductelor deteriorate implică un volum mare de lucrări funciare şi costuri mari. Lucrările de înlocuire impun scoaterea din folosinţă a conductelor pe o durată mare de timp, ceea ce afectează în mod negativ activităţile populaţiei, agenţilor economici şi mediul ambiant.

Firma CALA oferă prin această tehnologie, o alternativă rapidă, economică şi ecologică de refacere a conductelor deteriorate sau uzate.

Principalele faze tehnologice:

 • Inspecția video a conductei
 • Curățirea conductei
 • Cămășuirea conductei cu mortar special – TORCRET
 • Inspecția video post reabilitare și punerea în funcțiune a conductei

Recondiţionarea conductelor se face pe tronsoane, între compensatoarele de dilatare sau între vane. Lungimea maximă a unui tronson este de cca. 400 m. Diametrele conductelor pot fi cuprinse între DN 80 şi DN 3400 mm. Conductele intens corodate după curăţire sunt supuse la o probă de presiune. Dacă se constată pierderi de presiune, după reabilitare punerea în funcţiune a conductelor se face după minimum 7 zile.

Produsul de cimentare se prepară conform reţetei, dintr-un amestec în proporţii determinate de ciment, nisip şi aditivi. Aplicarea procedeului presupune îmbrăcarea cu o căptuşeală pe bază de ciment a conductelor. Materialul garantează o bună aderenţă pe pereţii conductei şi preia toate variaţiile de temperatură rezultate din ciclurile de încălzire şi răcire.

Avantajul economic al noii tehnologii este mare comparativ cu cheltuielile legate de înlocuirea conductelor uzate sau colmatate şi a cheltuielilor pentru eliminarea acestora conform legislației protecţiei mediului.

Avantajul economic este şi mai mare în cazul conductelor de apă din cauza adâncimilor mari de pozare a conductelor. De aceea, datorită caracteristicilor materialelor utilizate și metoda de aplicare a acestei tehnologii, recondiţionarea conductelor este foarte ușor de efectuat şi asigură o reabilitare perfectă.

Principalele cerinţe pentru materialele utilizabile la recondiţionarea conductelor sunt:

 • elasticitate înaltă la temperaturi de lucru cuprinse între 20 şi 250°C
 • aderenţa bună la pereții conductei reabilitate
 • rezistenţa la temperaturi înalte
 • rezistenţa în timp la coroziune
 • calităţi de umplere a găurilor/fisurilor de mărimi definite
 • asigurarea etanşeităţii la presiunea mediului transportat
 • capacitatea de a prelua solicitarea presiunii, la ţevile cu rezistenţă redusă