Cămășuire cu Tub Compozit LINER

Metoda de reabilitare prin cămășuire, actualmente din punct de vedere al tehnicii, este cea mai calitativă metodă de recondiționare a conductelor de presiune și a conductelor cu curgere gravitațională.

 

Cămășuire cu Mortar Special TORCRET

Tehnologia de recondiţionare utilizată de firma CALA este o metodă de recondiționare fără decopertare clasificată ca tehnologie NO DIG. Această tehnologie a fost dezvoltată şi probată în practică, asigurând refacerea interioară a conductelor prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii.

Reabilitare prin Metoda Pipe in Pipe

O altă metodă importantă utilizată pentru reabilitarea conductelor este metoda de relining pipe in pipe. Această metodă se aplica la rețelele de apă potabilă, gaz, canalizare menajeră și industrială, fără excavare.

Înlocuire Conducte prin Pipe Bursting

Această tehnologie constă în spargerea vechii conducte prin introducerea unui așa zis « cap de spargere » și înlocuirea acesteia cu o alta de dimensiuni egale sau sensibil mai mari utilizând același traseu prin tragerea sau împingerea noii conducte de către capul de spargere.