Foraj Orizontal Dirijat

Această tehnologie este ideală pentru zone în care săpătura deschisă este dificilă și costisitoare, sau imposibilă – linii de cale ferată, autostrăzi, drumuri publice, cursuri de apă, mlaștini, piste, alte instalații existente, proprietăți private, păduri etc.

Subtraversări prin Percuție

Procedeul de foraj orizontal prin metoda percuției se utilizează pentru pozarea fără săpătură a conductelor – de apă, gaz metan sau a tuburilor protectoare, cu diametre cuprinse între 25–2000 mm. Se respectă toate condițiile prevăzute în STAS 9312-87.

Microtunneling

Tehnologia Microtunnelling este indicată mai ales în cazul conductelor cu scurgere gravitațională – apă menajeră, canalizare etc. – , sau în cazul în care este necesară pozarea conductelor cu o precizie ridicată.