Agenții economici și operatorii de apă și canalizare

Pentru a avea cunostință de existența altor tehnologii alternative, moderne, testate și fiabile, decât metodele clasice de reabilitare a conductelor prin săpătură și a putea evalua avantajele acesteia.

Proiectanții de specialitate

Cunoașterea tehnologiei “No Dig” îi ajută la elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectele tehnice și a caietelor de sarcini. Necunoașterea tehnologiei “No-Dig” poate duce la elaborarea unor documentații în necorcondanță cu aplicabilitatea tehnologiei.

Firmele de consultanță

Cunoașterea tehnologiei “No Dig” oferă o viziune clară și eficientă în urmărirea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de canalizare, aducțiunilor și conductelor de transport apă și canal ce fac obiectul unor contracte dar și în elaborarea Master Planurilor și a caietelor de sarcini pentru licitații.

Administrațiile centrale și locale

Cunoașterea tehnologiei “No Dig” face posibilă folosirea metodelor de reabilitare fără săpătură în cazul înlocuirii sau reabilitării conductelor pentru a nu strica structura drumurilor locale asfaltate, a conductelor de irigații, a liniilor de comunicații etc.

Consumatorii finali- populația

Prin cunoașterea acestei tehnologii, oamenii înțeleg importanța acestor lucrări de reabilitare care presupun timp foarte scurt de execuție și un grad foarte scăzut de disconfort în comparație cu lucrările clasice de reabilitare prin săpătură.